Privacy in de zorg

Ook in het gezondheidssysteem is er een probleem van de bescherming van gevoelige gegevens met betrekking tot de gezondheid van gebruikers. Over het algemeen hebben de staten van de wereld algemene bepalingen over de verwerking van gegevens, met name in het geval van de verwerking van gevoelige gegevens over de gezondheidstoestand van de belanghebbenden, met betrekking tot:

  • De bescherming van persoonsgegevens: doeleinden, behoeften, object, onderwerpen, operaties
  • De methoden voor het verwerken van persoonsgegevens.
  • Het recht op toegang en de methoden van uitoefening.
  • Informatie aan de belanghebbende en toestemming.
  • De definitie van de interne verantwoordelijkheden van de organisatie die gevoelige gegevens beheert.
  • De verplichtingen, de deadlines.
  • De technische nakomingen, verplichtingen en sancties en de minimaal te nemen beveiligingsmaatregelen voor de beveiliging van de gegevensverwerking (verwerkt via mondelinge communicatie, met papieren documenten en met IT-tools).