Onderzoek focust vaak op de mogelijkheden en bedreigingen van sociale media voor jongeren. Minder aandacht gaat uit naar hoe jongeren daadwerkelijk omgaan met deze media en hun ontwikkeling van sociale…