In een tweede rapport van het CUO voor het inclusiewerkpakket komen risicofactoren en risicogroepen voor sociale en digitale uitsluiting aan bod. De centrale vraag in dit deel van het onderzoek…