Over sociale media

Op 18 november 2014 verdedigde Joachim Vlieghe met succes zijn doctoraatsverhandeling aan de Universiteit Gent. De verhandeling draagt de naam ‘Geletterdheid in een sociale media cultuur. Een etnografische studie van…

Overheden moeten een sterkere focus op sociale media in lerarenopleidingen stimuleren. Leerkrachten en ouders zouden jongeren hen moeten laten adviseren in hun sociale mediagebruik. Werkgevers zouden iemand binnen hun organisatie…

Government should stimulate a stronger focus on social media in teacher training programmes. Teachers and parents should let young people help and advise them in using social media. Employers should…

Via deze praktische juridische gids willen we gebruikers bewust maken van hun rechten en plichten wanneer ze zich bij een sociaalnetwerksite aansluiten. Wanneer je er immers lid van wordt sluit…

Stel dat een artiest betaald wordt om op zijn Facebook pagina een nieuw parfum aan te prijzen: is deze vorm van adverteren toegelaten? In het kader van deze vraag treedt…

Het gebruik van sociale media lijkt in toenemende mate een impact te hebben op niet enkel ons privé, maar ook ons professioneel leven. Enkele dagen geleden berichtte De Standaard nog…

Technologische veranderingen en de ontwikkeling van nieuwe media hebben invloed op hoe we communiceren, onze job uitoefenen en deelnemen aan cultuur. Naast een uitbreiding van ons arsenaal van handelingsmogelijkheden, treedt…

Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van de groep van sociale media gebruikers. Sociale media bieden dan ook een aantal belangrijke voordelen aan jongeren, zoals psychosociale, sociaal cognitieve en educatieve voordelen….

Sociale media worden aangewend door bedrijven en organisaties om zich online te profileren en om rechtstreeks te kunnen communiceren met een publiek. Ook bibliotheken volgen deze trend en gaan steeds…

Sociocultural institutions like schools have an important role in formulating and operationalizing society’s hopes and expectations regarding media use, cultural participation and social integration. Scientific research is set up to…