Over sociale media geletterdheid

Sociale media worden aangewend door bedrijven en organisaties om zich online te profileren en om rechtstreeks te kunnen communiceren met een publiek. Ook bibliotheken volgen deze trend en gaan steeds…

Onderzoek focust vaak op de mogelijkheden en bedreigingen van sociale media voor jongeren. Minder aandacht gaat uit naar hoe jongeren daadwerkelijk omgaan met deze media en hun ontwikkeling van sociale…

Opvoedingsstijlen van ouders en het niveau van sociale mediageletterdheid van jongeren. Sociale media bieden jongeren heel wat nieuwe mogelijkheden om te communiceren, te leren en informatie uit te wisselen. Maar…

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door een aantal veranderingen op vlak van communicatie en de media die mensen daabij gebruiken. Men stelt drie opvallende veranderingen of een ‘triple revolution’ vast,…

Een voyeuristische natuur is voor gebruikers van sociale media niet vreemd, met dank aan Facebook, Twitter, Google+, YouTube en een hele reeks andere sociale media platformen. Het geeft diegenen die…

Op dinsdag 24 januari 2012 vond in De Singel in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. CANON Cultuurcel, het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, deSingel en…

Ontwikkelingen in nieuwe media geven aanleiding tot een debat over de toekomst: sommige mensen prijzen de mogelijkheden van de nieuwe media terwijl anderen hun vrees uitdrukken over een huidige of…

social media literacy

Het kunnen meten van sociale mediageletterdheid vormt een belangrijke basis om initiatieven uit te werken die gericht zijn op het aanscherpen van sociale mediacompetenties. IBBT-MICT van de universiteit Gent ontwikkelde…