Over retoriek

Op dinsdag 24 januari 2012 vond in De Singel in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. CANON Cultuurcel, het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, deSingel en…

Ontwikkelingen in nieuwe media geven aanleiding tot een debat over de toekomst: sommige mensen prijzen de mogelijkheden van de nieuwe media terwijl anderen hun vrees uitdrukken over een huidige of…

De bloei van de digitale en sociale media brengt veranderingen teweeg. Veranderingen in de manier waarop wordt gelezen en geschreven, maar ook in de manier waarop literatuur wordt gemaakt, verspreid en beleefd. Hierdoor komen traditionele opvattingen over de functie van de bibliothecaris of archivaris in het gedrang.

Wat maakt iemand tot een geletterd persoon? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: het gaat om kennis en vaardigheden. Terecht volgt dan de vraag om welke kennis en vaardigheden het gaat.