Over onderwijs

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door een aantal veranderingen op vlak van communicatie en de media die mensen daabij gebruiken. Men stelt drie opvallende veranderingen of een ‘triple revolution’ vast,…

Nieuwe media zijn onmisbaar geworden in het leven van de jongeren, maar tegelijk blijven nog heel wat mogelijkheden van deze media onderbenut. Dit blijkt uit het grootschalig Apestaartjaren onderzoek waarin Jeugdwerknet…

Wat maakt iemand tot een geletterd persoon? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: het gaat om kennis en vaardigheden. Terecht volgt dan de vraag om welke kennis en vaardigheden het gaat.