Over Jongeren

Overheden moeten een sterkere focus op sociale media in lerarenopleidingen stimuleren. Leerkrachten en ouders zouden jongeren hen moeten laten adviseren in hun sociale mediagebruik. Werkgevers zouden iemand binnen hun organisatie…

Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van de groep van sociale media gebruikers. Sociale media bieden dan ook een aantal belangrijke voordelen aan jongeren, zoals psychosociale, sociaal cognitieve en educatieve voordelen….

Opvoedingsstijlen van ouders en het niveau van sociale mediageletterdheid van jongeren. Sociale media bieden jongeren heel wat nieuwe mogelijkheden om te communiceren, te leren en informatie uit te wisselen. Maar…

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door een aantal veranderingen op vlak van communicatie en de media die mensen daabij gebruiken. Men stelt drie opvallende veranderingen of een ‘triple revolution’ vast,…

Pesters beperken zich niet langer tot hun directe omgeving, ook online zoeken ze hun slachtoffers op. Een recent voorbeeld is Kylie, het 15 jarig Britse meisje dat door haar pesters…

“Ouders maken zich vooral zorgen om de data die adverteerders online kunnen verzamelen over hun tieners ”. Dit is één van de vaststellingen uit het Amerikaanse onderzoek ‘Parents, Teens, and Online…