De bloei van de digitale en sociale media brengt veranderingen teweeg. Veranderingen in de manier waarop wordt gelezen en geschreven, maar ook in de manier waarop literatuur wordt gemaakt, verspreid en beleefd. Hierdoor komen traditionele opvattingen over de functie van de bibliothecaris of archivaris in het gedrang.