Over inclusie

Door de steile opgang van sociale en mobiele media is cyberpesten uitgegroeid tot een wijdverspreid fenomeen. Cyberpesten bracht niet alleen een verbreding, maar ook een verdieping of intensivering van de…

analyse risicofactoren

In een tweede rapport van het CUO voor het inclusiewerkpakket komen risicofactoren en risicogroepen voor sociale en digitale uitsluiting aan bod. De centrale vraag in dit deel van het onderzoek…

Ilse Mariën en Leo Van Audenhove van IBBT-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel geven in hun artikel “Mediageletterdheden en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale uitsluiting” hun mening over…

Het tweede rapport van CUO uit het werkpakket ‘inclusie’ wordt binnenkort opgeleverd. Het betreft een analyse van risicofactoren voor sociale en digitale exclusie. Het volledige rapport is binnenkort raadpleegbaar in…

Een week lang zaten onderzoekers en studenten vanuit 23 verschillende landen samen rond het thema ‘kritische geletterdheid’. Ook het EMSOC-onderzoeksteam was aanwezig. De junior researchers namen overtuigend het woord tijdens…

Het EMSOC-onderzoeksteam heeft tijdens de recente IAMCR conferentie in Istanboel (Turkije) van 13 tot 17 juli 2011 de eerste tussentijdse onderzoeksresultaten voorgesteld in het panel ‘User Empowerment in a Social Media Culture’.

Nieuw onderzoek van professor Sonia Livingstone naar mediageletterdheid in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat, ondanks eerdere vooruitgang, de vaardigheid in digitale media over het algemeen is gestagneerd. Deze verontrustende…

Is het mogelijk om volledig bottom-up acties of initiatieven te stimuleren? Wanneer organisaties  of intermediairs aan bepaalde bevolkingsgroepen de kans bieden om hun eigen inclusie te vergroten, kunnen we dan…

Op verschillende beleidsniveaus en door diverse organisaties worden ICT-gebaseerde inclusie-initiatieven genomen. Dat blijkt uit ons rapport over dit onderwerp. Toch blijken evaluaties en resultaten moeilijk te vinden. Hierdoor komt de…