Over geletterdheid

“We are especially pleased that we have made contact with EMSOC and are impressed by your work, which seems to us to be some of the most serious and best…

Op dinsdag 24 januari 2012 vond in De Singel in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. CANON Cultuurcel, het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, deSingel en…

Ontwikkelingen in nieuwe media geven aanleiding tot een debat over de toekomst: sommige mensen prijzen de mogelijkheden van de nieuwe media terwijl anderen hun vrees uitdrukken over een huidige of…

In oktober vond de jaarlijkse Web2.0 Summit plaats. Op de lijst met sprekers prijkten onder meer de bestuursvoorzitters van Google, Twitter, LinkedIn en Foursquare. Ook aanwezig was Chris Poole, die…