Over digitale vaardigheden

Ieder jaar opnieuw gaan mensen die in armoede leven op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, de straat op. Om de mensen rondom hen duidelijk te maken dat niemand…

Mediawijsheid is een sleutelopdracht van het onderwijs, in ASO, TSO èn BSO. Dit schrijven iMinds SMIT onderzoekers Ilse Mariën, An Jacobs, Laurence Claeys en Lizzy Bleumers. Vorige week werd bekend…

Ilse Mariën en Leo Van Audenhove van IBBT-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel geven in hun artikel “Mediageletterdheden en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale uitsluiting” hun mening over…