Over data portability

Deze EMSOC-deliverable analyseert controversiële maatregelen van de Europese Commissie om de positive van socialemediagebruikers te versterken: de introductie van een ‘recht om vergeten te worden’ en het ‘recht op dataportabiliteit’….

This EMSOC deliverable analyzes two of the most controversial mechanisms that the European Commission has proposed to empower users of social networking sites: the creation of the ‘right to be…