Over cultuur

Op 18 november 2014 verdedigde Joachim Vlieghe met succes zijn doctoraatsverhandeling aan de Universiteit Gent. De verhandeling draagt de naam ‘Geletterdheid in een sociale media cultuur. Een etnografische studie van…

Culturele instituties zoals scholen spelen een belangrijke rol bij het formuleren en operationaliseren van maatschappelijke verwachtingen over media gebruik, cultuurparticipatie en sociale integratie. Zij worden daarin bijgestaan door onderzoeksinstellingen en…

Van 28 November tot 2 December 2012 vond het allereerste Twitter Fictie Festival plaats. Het evenement kon uitsluitend online worden bijgewoond en werd door de organisator Andrew Fitzgerald aangekondigd als…

Radiomaakster Ruth Joos nodigde professor Ronald Soetaert uit voor een gesprek in haar populaire middagprogramma op Radio 1. In dat programma gaat Joos samen met haar gasten onder meer in…

Op dinsdag 24 januari 2012 vond in De Singel in Antwerpen de Dag van de Cultuureducatie plaats. CANON Cultuurcel, het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, deSingel en…

Ontwikkelingen in nieuwe media geven aanleiding tot een debat over de toekomst: sommige mensen prijzen de mogelijkheden van de nieuwe media terwijl anderen hun vrees uitdrukken over een huidige of…

In oktober vond de jaarlijkse Web2.0 Summit plaats. Op de lijst met sprekers prijkten onder meer de bestuursvoorzitters van Google, Twitter, LinkedIn en Foursquare. Ook aanwezig was Chris Poole, die…