Over culturele geletterdheid

Sociocultural institutions like schools have an important role in formulating and operationalizing society’s hopes and expectations regarding media use, cultural participation and social integration. Scientific research is set up to…

Culturele instituties zoals scholen spelen een belangrijke rol bij het formuleren en operationaliseren van maatschappelijke verwachtingen over media gebruik, cultuurparticipatie en sociale integratie. Zij worden daarin bijgestaan door onderzoeksinstellingen en…