Over cookies

Tijdens de week van 3 tot 7 juni boden Hein Decaluwé en zijn team van specialisten heel wat luisteraars nuttige tips rond veilig internetten op Radio 2. Hoe gaat men…

Doctoraatsonderzoeker Rob Heyman gaf meer uitleg over hoe cookies werken en waarvoor ze dienen tijdens Hautekiet op radio 1 (18 maart) en hoe we vooraf ook instemmen met het gebruik…

Emerald Group Publishing Limited publiceerde de research paper: “Social media and cookies: challenges for online privacy” van Jo Pierson en Rob Heyman in Emerald Journal Volume 13, nr.6. Het artikel…

Wij verworden tot een “Datasamenleving”, denk aan de chipkaarten, slimme parkeermeters, het rekening rijden en elektronisch patiëntendossiers.Dit soort dataopslag heeft gevolgen voor de privacy van de burger en de wijze…