Wat maakt iemand tot een geletterd persoon? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: het gaat om kennis en vaardigheden. Terecht volgt dan de vraag om welke kennis en vaardigheden het gaat.