Op 10 april 2013 heeft het Franse Hof van Cassatie een belangrijk arrest uitgesproken in verband met het al dan niet publieke karakter van berichten op Facebook en andere sociale…