• Onderzoeksthema 'Inclusie'
  • Onderzoeksthema 'Mediageletterdheid'
  • Onderzoeksthema 'Privacy'
  • Project management
  • Valorisatie

Team

Het EMSOC project liep in november 2014 ten einde. De website en de nieuwsbrief worden dus voorlopig niet meer aangevuld. U blijft uiteraard erg welkom om onze site te bezoeken en te grasduinen door de vele informatie die we hier de afgelopen vier jaar online hebben gezet!

 

 

Aan het EMSOC onderzoeksproject werken 20 medewerkers van 3 verschillende universiteiten en 6 verschillende onderzoeksgroepen. Voor de Vrije Universiteit Brussel zijn de onderzoeksgroepen SMIT en LSTS betrokken, voor Universiteit Gent zijn dit MICT en C&E en voor KU Leuven ICRI en CUO. De verschillende groepen samen vormen een interdisciplinair team gespecialiseerd in fundamenteel en toegepast onderzoek in de gebieden: ICT, media-economie & -beleid, Wetgeving, wetenschap, technologie & samenleving; Usability & User Interface Design en Cultuur & Educatie studies. Het team is samengesteld uit projectleiders en coördinatoren, senior onderzoekers, doctoraatsstudenten en hun promotoren. Maar liefst 6 doctoraten zullen via dit onderzoek opgeleverd worden. EMSOC wordt door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) gefinancierd. Zowel de wetenschappelijke realisaties als strategische valorisatie worden door IWT opgevolgd.

Jana Bens

Communications Officer

Biografie

Jana Bens studeerde in 2012 af als master in de Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Sedert begin 2013 is ze verbonden aan iMinds-SMIT, waar ze onderzoekservaring opdeed rond de thema’s mediawijsheid, online privacy en digitale participatie. Sinds 2014 maakt ze als communicatieverantwoordelijke deel uit van het EMSOC team.

Contact

iMinds - SMIT, Studies on Media, Information & Telecommunication
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 9, 1e verd.
1050 Brussel

T +32 2 614 85 53
E jana.bens@vub.ac.be

Jo Pierson

Promotor - Professor - Project leader

Biografie

Jo Pierson is professor aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en doceert zowel bachelor als master cursussen. Daarnaast werkt hij sinds 1997 als senior onderzoeker voor het onderzoekscentrum IBBT-SMIT. Zijn kernexpertise ligt in het domein van innovatiestrategisch onderzoek naar het gebruik en de betekenis van mediatechnologie. Ook de maatschappelijke gevolgen van ICT-ontwikkeling, zoals met betrekking tot ‘user empowerment’, behoren tot zijn onderzoeks-en publicatiecurriculum vitae. Naast technologie en maatschappij is (inter)nationaal beleid op vlak van de informatiesamenleving voor Jo een belangrijk onderzoeksgebied.
 Voor al deze domeinen was hij al betrokken als (co)promoter of onderzoeker bij meer dan 35 nationale en internationale onderzoeksprojecten. Jo Pierson doctoreerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

Contact

IBBT – SMIT, Studies on Media, Information & Telecommunication
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 9, 2e verd.

1050 Brussel

T +32 2 629 26 42
F +32 2 629 26 62
E jo.pierson@vub.ac.be

Annet Daems

Project manager

Biografie

Annet Daems is sinds 2011 in dienst bij iMinds-SMIT, Vrije Universiteit Brussel als projectleider. Daarvoor werkte ze gedurende twaalf jaar aan de hogeschool Lessius Mechelen (het vroegere KHMechelen) als lector in de opleiding Journalistiek, als coördinator en onderzoeker voor het Media Expertise Centrum (MEC) en als opleidingshoofd van het postgraduaat Manager Interactieve Communicatie (MICA). Haar onderzoekservaring situeert zich voornamelijk op het gebied van jongeren en mediagebruik. Voor MEC coördineerde ze een aantal innovatieve maatschappelijke projecten met ‘narrow casting media’ of ‘crossmedia’ als foci. In de privésector werkte ze eerder voor o.a. Phlips Interactive Media Centre, NetVision/Ubizen en These Days. Annet behaalde haar master diploma Communicatiewetenschappen en het diploma van leraar secundair onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel.

Contact

iMinds – SMIT, Studies on Media, Information & Telecommunication
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 9, 2e verd.
1050 Brussel

T +32 2 629 16 14
F +32 2 629 17 00
E annet.daems@vub.ac.be

Dorien Baelden

Project manager en Senior researcher

Biografie

Dorien Baelden is sinds 2005 verbonden aan iMinds-SMIT waar ze betrokken is geweest bij verschillende (bilaterale) onderzoeksprojecten. Van 2006 tot 2008 combineerde ze haar onderzoeksactiviteiten voor SMIT met onderzoeksactiviteiten voor Close the Gap, een internationale non-profit organisatie die werkt aan het overbruggen van de internationale digitale kloof. In maart 2013 verdedigde Dorien met succes haar doctoraatsthesis over het gebruik van nieuwe media voor HIV preventie in Zuid-Afrika. Haar onderzoeksexpertise en -interesses situeren zich binnen de domeinen van sociale media en privacy, digitale geletterdheid, ICT4D, gezondheidscommunicatie, en computerondersteund collaboratief leren.

Contact

iMinds – SMIT, Studies on Media, Information & Telecommunication
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 9, 2e verd.
1050 Brussel

T +32 2 629 16 62
F +32 2 629 17 00
E Dorien.Baelden@vub.ac.be

Eva Lievens

Senior Researcher

Biografie

Eva Lievens is sinds 2003 lid van ICRI (Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica). Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar juridische instrumenten voor de regulering van digitale mediacontent en de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke media-inhoud. Andere mediagerelateerde onderwerpen waarnaar ze al onderzoek deed zijn: de regulering van audiovisuele mediadiensten, user-generated content en virtuele en sociale netwerken. Eva was ook al betrokken in onderzoeksprojecten naar wetgevende kaders voor elektronische communicatienetwerken en –diensten. Eva Lievens is lid van de Filmkeuringscommissie en het adviescomité van het BE SIC I-project (EU Safer Internet Plus Programme; www.clicksafe.be) en van verscheidene werkgroepen die de Federale en Vlaamse overheid adviseren. Ze is ook de programmadirecteur van het Postgraduate Studies in ICT & Media Law programma (http://www.law.kuleuven.be/icri/psiml/). Eva studeerde rechten in Gent, behaalde een master diploma “Transnational Communications and Global Media at Goldsmiths College” in London en doctoreerde aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2009

Contact

ICRI The Interdisciplinary Centre for Law & ICT
Katholieke Universiteit Leuven

Sint-Michielstraat 6
B- 3000 Leuven

T + 32 (0)16 32 07 70
F + 32 (0)16 32 54 38
E eva.lievens@law.kuleuven.be

Bram Lievens

Research and project coordinator

Biografie

Bram Lievens is senior researcher bij IBBT-SMIT, Vrije Universiteit Brussel en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in gebruikersgerichte technologische ontwikkelingen en in de processen van gebruikersonderzoek die deze evalueren. Binnen iLab.o – de cel binnen het IBBT dat proeftuin onderzoek faciliteert – begeleidt Bram momenteel diverse Living Lab onderzoeken zowel in Vlaanderen als Europees. Living labs maakt gebruikersgericht onderzoek naar open innovatie in ICT in een welbepaalde territoriale context mogelijk en dit met publiek-private partnerships. Bram heeft een bachelor diploma Sociaal cultureel werk en een master diploma Communicatiewetenschappen.

Contact

IBBT – SMIT, Studies on Media, Information & Telecommunication
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 9, 2e verd.

1050 Brussel

T + 32 2 629 16 23
F +32 2 629 17 00
E bram.lievens@vub.ac.be

Elke Boudry

Senior Researcher

Biografie

Elke Boudry werkt sinds januari 2011 als researcher voor de onderzoeksgroep MICT aan de Universiteit Gent. Ze studeerde in 2003 af als Licentiaat in de Sociologie (UGent). Daarna werkte ze als onderzoeker aan de Hogeschool Gent waar ze onderzoek deed naar de diffusie van ICT en de ontwikkeling van e-government in Vlaamse gemeenten. Ze werkte er ook mee aan het I-scan project. Haar onderzoeksinteresse richt zich voornamelijk op organisatieverandering en de impact van ICT op (lokale) overheden. Binnen MICT werkt Elke mee aan verschillende onderzoeksprojecten waaronder EMSOC, Terrain en G-scan.

Contact

IBBT- MICT, Onderzoeksgroep voor Media & ICT
UGent

Korte Meer 7-9-11
9000 Gent

T +32 (0)9 264 97 68
F +32 (0)9 264 69 92
E elke.boudry@ugent.be

Karin Slegers

Senior Researcher

Biografie

Karin Slegers heeft een master cognitieve psychologie en specialiseerde zich tijdens haar studies in de cognitieve ergonomie. Ze behaalde in 2006 haar doctoraat aan de universiteit van Maastricht (Nederland) binnen de gecombineerde gebieden van cognitive veroudering en Human-Computer Interaction. Ze werkte als senior onderzoeker bij de R&D-afdeling van Vodafone Group van 2006 tot 2008 waar innovatieve mobiele diensten werden ontwikkeld op basis van generatief gebruikersonderzoek.
Haar onderzoeksinteresses situeren zich binnen de domeinen van user-centred design methodes, generatieve en creatieve gebruikersonderzoeksmethodes, het betrekken van eindgebruikers in vroege fasen van het innovatieproces en user-centred design voor gebruikers met beperkingen.

Contact

Centre for User Experience Research (CUO)
IBBT - K.U.Leuven Future Health Department

Parkstraat 45 Bus 3605
B-3000 Leuven

T +32 16 32 36 52
F +32 16 32 32 10
E karin.slegers@soc.kuleuven.be

Kris Rutten

Senior Researcher

Biografie

Kris Rutten is licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschap en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. In zijn proefschrift – “The rhetorical and narrative turn. Explorations in education” – onderzocht hij hoe narratieven ingezet kunnen worden voor onderwijs in specifieke disciplines en rond specifieke thema’s. Retoriek (specifiek de “nieuwe retoriek”) vormde de basis van het onderzoeksmodel en werd als theoretisch kader uitgewerkt. Momenteel wordt onderzoek opgezet naar het educatieve potentieel van inzichten uit de nieuwe retoriek met bijzondere aandacht voor de relatie tussen retoriek, cultuur en educatie. In november en december 2010 was Kris Rutten visiting scholar aan het Centre for Culture, Identity and Education van de University of British Columbia (CA). Hij is tevens lid van Constant, een vereniging voor Kunst & Media.

Contact

Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

T +32 9 264 62 53
F +32 9 264 86 88
E Kris.Rutten@UGent.be

Serge Gutwirth

Professor

Biografie

Serge Gutwirth Doceert rechtstheorie en –filosofie, rechtsvergelijking en mensenrechten aan de rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde Rechten en Criminologie (VUB) en behaalde het postgraduaat Technologische wetenschappen. Tot 2010 doceerde Serge tevens Rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Sinds Oktober 2003 is Gutwirth voor 10 jaar houder van een onderzoeksgenootschap binnen het onderzoekscontingent van de VUB met zijn project ‘Sciences and the democratic constitutional state: a mutual transformation process’. Gutwirth richtte de VUB-onderzoeksgroep ‘Law Science Technology & Society’ (LSTS) op waarvan hij nog steeds directeur is. Hij publiceerde veelvuldig in het Nederlands, Frans en Engels en neemt deel aan (inter)nationale en interdisciplinaire onderzoeksprojecten (FP6, FP7). Serge Gutwirth is lid van verschillende redactionele raden van wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoeksinteresses gaan in het bijzonder uit naar wetstechnische wijzigingen die de technologische ontwikkelingen afdwingen (voornamelijk op het gebied van databeveiliging en privacy) en in meer generische onderwerpen zoals de articulatie van wetgeving, wetenschap, technologie en samenleving.

Contact

Law Science Technology & Society (LSTS)
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 2
1050 Brussel

T +32 2 629 26 42
F +32 2 629 26 62
E serge.gutwirth@vub.ac.be

Peggy Valcke

Professor

Biografie

Peggy Valcke is voltijds onderzoekprofessor (BOFZAP) aan de Katholieke Universiteit Leuven en doceert mediarecht aan HUBrussel bij het postgraduaat ‘Intellectual Property Law’. Ze is momenteel directeur van het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI), waar ze sinds 1996 deel van uitmaakt. In 2006 was ze ‘visiting professor’ aan de Central European University van Budapest, Hongarije, en lector aan de Oxford/Annenberg ‘Summer School’.
Peggy behaalde haar doctoraat in 2003 met een scriptie over “Pluralisme in een digitale interactieve mediaomgeving. Ze behaalde ook het diploma postgraduaat ‘EC Competition Law’ aan ‘King’s College’ in Londen (2006). Haar interesse voor onderzoek situeert zich vooral op het vlak van regulering van informatie- en communicatie-inhoud en -processen in een gedigitaliseerde en geconvergeerde mediasector.
Ze was al betrokken bij verscheidene onderzoeksprojecten op gebied van communicatiewetgeving o.a. met betrekking tot gebruikersgegenereerde inhoud, mobiele televisie, e-publishing en online journalistiek. Aanleunende domeinen die haar interesse wegdragen situeren zich op het vlak van publieke omroep uitzendingen en overheidssteun, co -en zelfregulatie in media, privacy in elektronische communicatie en sociale netwerken. 
Peggy Valcke zetelt in tal van expertcommissies en adviseert zowel publieke als private actoren in binnen -en buitenland.

 

Contact

ICRI The Interdisciplinary Centre for Law & ICT
Katholieke Universiteit Leuven

Sint-Michielstraat 6
B- 3000 Leuven

T + 32 (0)16 32 54 70
F + 32 (0)16 32 54 38
E peggy.valcke@law.kuleuven.be

Ronald Soetaert

Promotor - Professor

Biografie

Ronald Soetaert (1951) studeerde Germaanse Filologie, werkte als leraar en in de lerarenopleiding en behaalde een doctoraat aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Ugent (over de communicatieve ‘turn’ in literatuurwetenschap, onderwijskunde etc). Nu werkt hij aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde. Zijn onderzoek en onderwijsdomeinen omvatten onder andere taal en literatuuronderwijs, (multi)literacies, cultuur & educatie, digitale geletterdheden. Ronald Soetaert is betrokken bij onderzoek naar nieuwe mediageletterdheid vanuit een culturele en didactische invalshoek waarbij de retorische benadering en het belang van taal centraal staan. Hij hanteert deze methode om o.a. de discursieve, dramatische en narratieve elementen van de digitale jongerencultuur te analyseren.

Contact

Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

T +32 9 264 62 54
F +32 9 264 86 88
E Ronald.Soetaert@UGent.be

Biografie

Pieter Verdegem is een onderzoeksprofessor (tenure track – BOF ZAP) in het domein van Nieuwe Media en Informatie- & Communicatietechnologieën bij de Vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook lid van de Onderzoeksgroep voor Media & ICT (IBBT-MICT). Hij behaalde in 2009 zijn doctoraatsdiploma met een proefschrift over beleidsstrategieën in de informatiemaatschappij, met een specifieke focus op e-government en e-inclusie. In 2011 was hij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Department of Informatics and Media van Uppsala University (Zweden). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses hebben betrekking op de impact van en de wisselwerking tussen ICT en de maatschappij, sociale media, nieuwe media & ICT beleidsaspecten en governance. Zijn onderzoek is gepubliceerd in tal van artikels in wetenschappelijke tijdschriften.

Contact

Dirk De Grooff

Professor

Biografie

Dirk De Grooff behaalde een doctoraat in Communicatiewetenschappen en werkt als professor rond ‘Communicatietechnologie’ en ‘Communicatietechnologie: sociale aspecten’. De Grooff is grondlegger en projectmanager van het Mediacentrum aan de K.U.Leuven. Hij publiceerde ongeveer 15 boeken, allemaal over nieuwe media.

Contact

Instituut voor Mediastudies (IMS)

Parkstraat 45 - bus 3603
B-3000 Leuven

T +32 16 32 32 26
F + 32 (0)2 432 43 99
E dirk.degrooff@soc.kuleuven.be

Hadewijch Vanwynsberghe

Phd Researcher

Biografie

Hadewijch Vanwynsberghe studeerde in 2010 af als Master in de Sociologie (major onderwijssociologie). Dit aan de Universiteit van Gent. In december 2010 ging ze van start bij MICT als junior researcher op het IWT SBO project ’Emsoc – User empowerment in a social media culture’. Binnen dit project bereidt Hadewijch een doctoraat voor rond het meten van (nieuwe) mediageletterdheid binnen de convergerende informatiesamenleving.

Contact

IBBT -MICT, Onderzoeksgroep voor Media & ICT
UGent

Korte Meer 7-9-11
9000 Gent

T + 32 (0)9 264 84 77
E hadewijch.vanwynsberghe@ugent.be

Rob Heyman

PhD Researcher

Biografie

Rob Heyman is een doctoraatstudent bij de User Empowerment eenheid van het IBBT onderzoeksdepartement Digital Society. Zijn doctoraatsthesis gaat over de mate en manier waarop gebruikers van sociale media (dis)empowered worden om hun privacy te beschermen. Dit onderzoek kadert in het vierjarig EMSOC-project (User Empowerment in a Social Media Culture) waarin sociale media en gebruikersempowerment in Vlaanderen wordt onderzocht.

Contact

IBBT- SMIT Studies on Media, Information & Telecommunication
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 9, 2e verdiep
B- 1050 Brussel

T +32 2 6291634
E roheyman@vub.ac.be

Joachim Vlieghe

PhD Researcher

Biografie

Joachim Vlieghe maakt sinds 2011 deel uit van de onderzoeksgroep Cultuur en Educatie, Universiteit Gent. Voorheen had hij er een betrekking als wetenschappelijk medewerker. Eerder werkte hij ook al als onderzoeker-adviseur in Suriname (Zuid-Amerika) voor de Stichting Delicate Drops. In het kader van HIV-Aids preventie voerde hij er onderzoek naar de attitudevorming bij scholieren in het Rooms Katholieke onderwijsnet ten aanzien van seksualiteit, de HIV-problematiek en het preventiebeleid in Paramaribo. Zijn interesse voor retorische beeldvorming en conceptuitdieping ontstond tijdens zijn studies; wat onder meer blijkt uit zijn masterproef: ‘De Paradox van seksuele vrijheid, openheid en tolerantie – Een wijsgerig-pedagogische analyse van seksualiteit, de rol van seksuele opvoeding en de pedagoog als deskundige’. In 2010 behaalde Joachim zijn master diploma Pedagogische Wetenschappen (richting Pedagogiek en Onderwijskunde, major Pedagogiek) aan de Universiteit Gent.

Contact

Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

T +32 9 264 62 57
E joachim.vlieghe@ugent.be

Mathias Vermeulen

PhD Researcher

Biografie

Mathias Vermeulen is een Research Fellow aan de Law Faculty van het European University Institute in Italië sinds 2008, en een onderzoeker bij het Centre for Law, Science, Technology and Society (LSTS) van de Vrije Universiteit Brussel sinds 2011. In het kader van EMSOC focust zijn onderzoek op het recht op privacy. Daarnaast focussen zijn onderzoeksinteresses zich op anti-terreurmaatregelen en hun impact op de bescherming van de rechten van de mens en het toezicht op veiligheidsdiensten. Eerder werkte Mathias voor de Verenigde Naties, de International Commission of Jurists en het Centre for European Security Studies. Mathias behaalde een master in politieke wetenschappen van de Universiteit Gent, een LLM in internationaal recht van de Universeit Groningen en een European Master in Human Rights and Democratisation.

 

Contact

Law Science Technology & Society (LSTS)
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 2
1050 Brussel

T +32 2 629 26 42
F +32 2 629 26 62
E mathias.vermeulen@gmail.com

Biografie

Maarten is als user experience onderzoeker verbonden aan CUO|Social Spaces. Hij is er medeverantwoordelijk voor het inclusie werkpakket van EMSOC en hij werkt er tevens aan het Wanagogo project, een onderzoek naar innovatieve oplossingen voor 3D MMO-spelletjes voor kinderen. Daarnaast bereidt Maarten een doctoraat voor aan de Media Arts & Design faculteit, waar hij onderzoek doet naar co-design met 9 tot 10 jarigen in het ‘fuzzy front end’ van het designproces van mediatechnologie voor kinderen.

Maarten behaalde een master diploma Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en een master diploma Grafische Vormgeving aan de Media Arts & Design Faculteit in Hasselt. Daarnaast volgde hij een avondopleiding webdesign (Syntra) en is hij in het bezit van een getuigschrift van de postuniversitaire opleiding Human Centered Design voor Intuïtieve Mens-Machine-Interactie (KU Leuven).

Contact

Centrum voor User Experience Onderzoek (CUO)
iMinds - KU Leuven

Parkstraat 45 bus 3605
B-3000 Leuven

T +32 16 32 04 78
E maarten.vanmechelen@soc.kuleuven.be

Ellen Wauters

Junior Researcher

Biografie

Ellen Wauters behaalde in 2010 haar diploma rechten als werkstudent aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar masterproef draagt de titel “three strikes model in het auteursrecht: een reddingsmiddel tegen online piraterij?” en gaat na of een dergelijke wet ingevoerd kan worden in België en wat eventuele obstakels zijn die verhinderen dat de wet een effectief verweermiddel wordt tegen het illegale downloadverkeer. Ellen werkt sinds februari 2012 voor het Interdisciplinair Centrum voor Recht en IT (ICRI). Daarvoor werkte ze als contracts & licensing administrator voor Sony Music en als juriste voor Sanoma Media. In kader van het EMSOC project onderzoekt Ellen of sociale media kunnen worden gereguleerd in een meer gebruiker georiënteerde omgeving, met als focus twee beleidsdoelstellingen: media pluralisme & diversiteit en de bescherming van minderjarigen.

Contact

ICRI The Interdisciplinary Centre for Law & ICT
Katholieke Universiteit Leuven

Sint-Michielstraat 6
B- 3000 Leuven

T +32 (0) 16 32 07 81
E ellen.wauters@law.kuleuven.be