Partners

Het EMSOC project liep in november 2014 ten einde. De website en de nieuwsbrief worden dus voorlopig niet meer aangevuld. U blijft uiteraard erg welkom om onze site te bezoeken en te grasduinen door de vele informatie die we hier de afgelopen vier jaar online hebben gezet!

 

EMSOC wil een hefboom zijn om meer participatie, geletterdheid, pluralisme, transparantie en privacy in de digitale samenleving te stimuleren. Hiervoor is een samenwerking tot stand gebracht tussen de academische onderzoekers enerzijds en vertegenwoordigers uit het praktijkveld anderzijds. Deze samenwerking vertaalt zich in een sterke aanwezigheid op allerlei academische, strategische en publieke fora. Daarnaast organiseert EMSOC een aantal werkgroepen rond specifieke ‘use cases’ in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties.

ACU

Op een eerste niveau werd een gebruikersgroep ingericht met strategische partners van het beleid, de industrie en het maatschappelijk middenveld. Dit Adviserend Comité van Gebruikers (ACU) zal in de eerste plaats een advies- en stuurgroep zijn. Dit zijn de EMSOC ACU-leden.

 1. Privacycommissie, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)
 2. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
 3. Departement Onderwijs
 4. Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)
 5. Netlog
 6. Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent
 7. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
 8. LINC vzw, Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG)
 9. VRT
 10. Child Focus
 11. Telenet Foundation

Academisch, strategische en publieke fora

EMSOC zal verschillende studiedagen, workshops en andere evenementen organiseren waarbij de onderzoeksresultaten worden gedeeld met belanghebbenden. Daarnaast worden EMSOC-onderzoekers ingeschakeld als experts en sprekers op activiteiten georganiseerd door de partners zelf. Via de website,  persartikels, opiniestukken en andere fora zal EMSOC het publieke debat voeden. Om de internationale wetenschappelijke gemeenschap te bereiken worden de onderzoeksresultaten ook op en in toonaangevende conferenties, academische seminaries en wetenschappelijke tijdschriften voorgesteld.

Werkgroepen en ‘use cases’

Om de valorisatiedoelen te linken aan de onderzoeksresultaten worden werkgroepen samengesteld. Deze werken concreet aan gebruikerscases of ‘use cases’ die de resultaten vertalen naar of integreren in maatschappelijk relevante projecten. Bij de ‘use cases’ nemen de betrokken actoren (onderzoekers en partners) actief deel aan het valorisatieproces.

Werkgroep 1: Jongeren en nieuwe mediagebruik

Samen met en voor Graffiti Jeugddienst vzw (Apestaartjaren) zal EMSOC een meetinstrument ontwikkelen dat onderzoek naar het nieuwe mediagebruik van jongeren faciliteert.

Werkgroep 2: Sociale media voor culturele geletterdheid

Samen met de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent zal EMSOC input leveren om sociale media inzetbaar te maken voor de verrijking van cultuurbeleving. Deze casus richt zich naar de werknemers van bibliotheken (en musea).

EMSOC partners

 1. Privacycommissie, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)
 2. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
 3. Departement Onderwijs
 4. Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)
 5. Netlog
 6. Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent
 7. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
 8. LINC vzw, Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG)
 9. VRT
 10. Child Focus
 11. Telenet Foundation
 12. Digipolis
 13. Gemeenschapsonderwijs (GO!)
 14. IAB – Interactive Agency Bureau
 15. Jury voor Ethische Praktijken in Reclame (JEP)
 16. Kinderrechtencommissariaat
 17. Liga voor Mensenrechten
 18. Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)
 19. Test Aankoop
 20. Onderzoek- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisatie (OIVO)
 21. Belgische Vereniging voor Interne Communicatie (BVIC)
 22. Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 23. Kabinet Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
 24. REC Radiocentrum
 25. ABVV – Werknemersorganisatie
 26. Belgische Direct Marketing Associatie (BDMA)
 27. Jeugddienst Stad Mechelen Villa Crossmedia
 28. Graffiti Jeugddienst vzw
 29. Apache News Lab
 30. Microsoft