Serge Gutwirth

Professor

Biografie

Serge Gutwirth Doceert rechtstheorie en –filosofie, rechtsvergelijking en mensenrechten aan de rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde Rechten en Criminologie (VUB) en behaalde het postgraduaat Technologische wetenschappen. Tot 2010 doceerde Serge tevens Rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Sinds Oktober 2003 is Gutwirth voor 10 jaar houder van een onderzoeksgenootschap binnen het onderzoekscontingent van de VUB met zijn project ‘Sciences and the democratic constitutional state: a mutual transformation process’. Gutwirth richtte de VUB-onderzoeksgroep ‘Law Science Technology & Society’ (LSTS) op waarvan hij nog steeds directeur is. Hij publiceerde veelvuldig in het Nederlands, Frans en Engels en neemt deel aan (inter)nationale en interdisciplinaire onderzoeksprojecten (FP6, FP7). Serge Gutwirth is lid van verschillende redactionele raden van wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoeksinteresses gaan in het bijzonder uit naar wetstechnische wijzigingen die de technologische ontwikkelingen afdwingen (voornamelijk op het gebied van databeveiliging en privacy) en in meer generische onderwerpen zoals de articulatie van wetgeving, wetenschap, technologie en samenleving.

Contact

Law Science Technology & Society (LSTS)
Vrije Universiteit Brussel

Pleinlaan 2
1050 Brussel

T +32 2 629 26 42
F +32 2 629 26 62
E serge.gutwirth@vub.ac.be