Ronald Soetaert

Promotor - Professor

Biografie

Ronald Soetaert (1951) studeerde Germaanse Filologie, werkte als leraar en in de lerarenopleiding en behaalde een doctoraat aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Ugent (over de communicatieve ‘turn’ in literatuurwetenschap, onderwijskunde etc). Nu werkt hij aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde. Zijn onderzoek en onderwijsdomeinen omvatten onder andere taal en literatuuronderwijs, (multi)literacies, cultuur & educatie, digitale geletterdheden. Ronald Soetaert is betrokken bij onderzoek naar nieuwe mediageletterdheid vanuit een culturele en didactische invalshoek waarbij de retorische benadering en het belang van taal centraal staan. Hij hanteert deze methode om o.a. de discursieve, dramatische en narratieve elementen van de digitale jongerencultuur te analyseren.

Contact

Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

T +32 9 264 62 54
F +32 9 264 86 88
E Ronald.Soetaert@UGent.be