Joachim Vlieghe

PhD Researcher

Biografie

Joachim Vlieghe maakt sinds 2011 deel uit van de onderzoeksgroep Cultuur en Educatie, Universiteit Gent. Voorheen had hij er een betrekking als wetenschappelijk medewerker. Eerder werkte hij ook al als onderzoeker-adviseur in Suriname (Zuid-Amerika) voor de Stichting Delicate Drops. In het kader van HIV-Aids preventie voerde hij er onderzoek naar de attitudevorming bij scholieren in het Rooms Katholieke onderwijsnet ten aanzien van seksualiteit, de HIV-problematiek en het preventiebeleid in Paramaribo. Zijn interesse voor retorische beeldvorming en conceptuitdieping ontstond tijdens zijn studies; wat onder meer blijkt uit zijn masterproef: ‘De Paradox van seksuele vrijheid, openheid en tolerantie – Een wijsgerig-pedagogische analyse van seksualiteit, de rol van seksuele opvoeding en de pedagoog als deskundige’. In 2010 behaalde Joachim zijn master diploma Pedagogische Wetenschappen (richting Pedagogiek en Onderwijskunde, major Pedagogiek) aan de Universiteit Gent.

Contact

Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

T +32 9 264 62 57
E joachim.vlieghe@ugent.be