Disclaimer

De inhoud van deze webpaginas’ is afkomstig van de onderzoekers van het EMSOC project. De onderzoekers kunnen waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. EMSOC is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Auteursrechten

Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van EMSOC.

Geschillen

De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.