Analyses

In deze rubriek worden opinies en inzichten van EMSOC onderzoekers opgenomen in het licht van de empowerment of disempowerment van digitale sociale media. Het gaat om kritische interpretaties bij actuele thema’s over inclusie, geletterdheid en privacy met betrekking tot monitoren, bewustmaking, educatie en beleid.

Door de steile opgang van sociale en mobiele media is cyberpesten uitgegroeid tot een wijdverspreid fenomeen. Cyberpesten bracht niet alleen een verbreding, maar ook een verdieping of intensivering van de…

Op 18 november 2014 verdedigde Joachim Vlieghe met succes zijn doctoraatsverhandeling aan de Universiteit Gent. De verhandeling draagt de naam ‘Geletterdheid in een sociale media cultuur. Een etnografische studie van…

Overheden moeten een sterkere focus op sociale media in lerarenopleidingen stimuleren. Leerkrachten en ouders zouden jongeren hen moeten laten adviseren in hun sociale mediagebruik. Werkgevers zouden iemand binnen hun organisatie…

In dit EMSOC rapport onderzoeken Verónica Donoso, Maarten Van Mechelen en Valerie Verdoodt manieren om user empowerment te verhogen door het gebruik van participatieve en co-design methoden. De deliverable bevat…

In dit EMSOC rapport kijkt Mathias Vermeulen terug op het voorgaande onderzoek dat door LSTS (Vrije Universiteit Brussel) gevoerd werd. Hij komt tot een aantal belangrijke aanbevelingen op juridisch vlak….

In het meest recente EMSOC rapport worden de verschillende tools voor monitoring, beleid, sensibilisering en onderwijs besproken. Deze tools werden ontwikkeld op basis van het onderzoek binnen het werkpakket ‘Privacy’….

Geletterdheid, expertise en de autoriteit van culturele instellingen worden steeds vaker op de korrel genomen. Dit is vooral het geval binnen de sociale mediacultuur, waar gestreefd wordt naar een gelijke behandeling…

Asociale media

26 mei 2014 /

Door Rob Heyman De Wachtmeisters lanceren hun tweede ‘sociale’ netwerk voor de jetset, blijkbaar heeft de high society behoefte aan discretie. Zo lang er een tweede seizoen van The Sky…

Vanaf juni kunnen Base-klanten spionagevrij’ bellen (DS online 19 februari). Voor Edward Snowden zijn documenten gelekt had, gingen de meeste mensen er sowieso vanuit dat ze ‘spionagevrij’ konden bellen. Maar…

Stel dat een artiest betaald wordt om op zijn Facebook pagina een nieuw parfum aan te prijzen: is deze vorm van adverteren toegelaten? In het kader van deze vraag treedt…