Analyses

In deze rubriek worden opinies en inzichten van EMSOC onderzoekers opgenomen in het licht van de empowerment of disempowerment van digitale sociale media. Het gaat om kritische interpretaties bij actuele thema’s over inclusie, geletterdheid en privacy met betrekking tot monitoren, bewustmaking, educatie en beleid.

FotoLDJ

In dit EMSOC rapport onderzoeken Verónica Donoso, Maarten Van Mechelen en Valerie Verdoodt manieren om user empowerment te verhogen door het gebruik van participatieve en co-design methoden. De deliverable bevat…

Wordledeliverable-page-0

In dit EMSOC rapport kijkt Mathias Vermeulen terug op het voorgaande onderzoek dat door LSTS (Vrije Universiteit Brussel) gevoerd werd. Hij komt tot een aantal belangrijke aanbevelingen op juridisch vlak….

page-0

In het meest recente EMSOC rapport worden de verschillende tools voor monitoring, beleid, sensibilisering en onderwijs besproken. Deze tools werden ontwikkeld op basis van het onderzoek binnen het werkpakket ‘Privacy’….

Every artist = amateur

Geletterdheid, expertise en de autoriteit van culturele instellingen worden steeds vaker op de korrel genomen. Dit is vooral het geval binnen de sociale mediacultuur, waar gestreefd wordt naar een gelijke behandeling…

8379468749_e6274ba3bb

Asociale media

26 mei 2014 /

Door Rob Heyman De Wachtmeisters lanceren hun tweede ‘sociale’ netwerk voor de jetset, blijkbaar heeft de high society behoefte aan discretie. Zo lang er een tweede seizoen van The Sky…

Mathias2

Vanaf juni kunnen Base-klanten spionagevrij’ bellen (DS online 19 februari). Voor Edward Snowden zijn documenten gelekt had, gingen de meeste mensen er sowieso vanuit dat ze ‘spionagevrij’ konden bellen. Maar…

Marketing and strategy

Stel dat een artiest betaald wordt om op zijn Facebook pagina een nieuw parfum aan te prijzen: is deze vorm van adverteren toegelaten? In het kader van deze vraag treedt…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dit rapport integreert de onderzoeksresultaten van het CUO en ICRI binnen het werkpakket rond inclusie met een focus op cyberpesten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de positieve aspecten…

Capturenl2

De algemene voorwaarden van Sociale Netwerksites (SNS), vaak uitgebreid en moeilijk leesbaar, worden in de praktijk zelden gelezen. Maar zelfs voor moedige gebruikers die toch een poging ondernemen is het…

poverty-81827_150

Ieder jaar opnieuw gaan mensen die in armoede leven op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, de straat op. Om de mensen rondom hen duidelijk te maken dat niemand…