Door de steile opgang van sociale en mobiele media is cyberpesten uitgegroeid tot een wijdverspreid fenomeen. Cyberpesten bracht niet alleen een verbreding, maar ook een verdieping of intensivering van de…

Part of the EMSOC project (User Empowerment in a Social Media Culture), that investigates the influence of social media on the (dis)empowerment of vulnerable individuals and groups, has focussed on…

In this paper, the first step of a Participatory Design project on combating (cyber)bullying is presented (Van Mechelen, Slegers, De Grooff, 2013). The goal of the project is to provide…

The goal of our research (Van Mechelen, Slegers, De Grooff) is to provide teachers with a (digital) toolkit to facilitate 9 to 10-year-olds to become more self-regulatory as a class…

Door de steile opgang van sociale en mobiele media is cyberpesten uitgegroeid tot een wijdverspreid fenomeen. Cyberpesten bracht niet alleen een verbreding, maar ook een verdieping of intensivering van de…

Maarten Van Mechelen en Karin Slegers, beide onderzoekers aan het Centrum voor User Experience Onderzoek (CUO, KU Leuven), organiseren een workshop met als thema ‘naar een bottom-up aanpak van (cyber)pesten…