Artikels geschreven door Lore Dupont

Based on an analysis of risk factors for social and digital exclusion, on a state- ‐of- ‐the- ‐art  overview  of existing IT- ‐based inclusion initiatives and on expert interviews, a…

In   this   research   report,   a   model   of   determinants   for   inclusion   strategies   for   vulnerable   groups   based  …

Woensdag 7 maart werd het boek “Internet als methodiek in de jeugdzorg: een extra taal” van Jo Van Hecke, Davy Nijs en Jan Dekelver voorgesteld door Uitgeverij Garant te Antwerpen. Het boek legt via een…

analyse risicofactoren

In a second report for the inclusion work package, CUO puts emphasis on risk factors and vulnerable groups for social and digital exclusion. The central question in this part of…

analyse risicofactoren

In een tweede rapport van het CUO voor het inclusiewerkpakket komen risicofactoren en risicogroepen voor sociale en digitale uitsluiting aan bod. De centrale vraag in dit deel van het onderzoek…

Ilse Mariën en Leo Van Audenhove van IBBT-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel geven in hun artikel “Mediageletterdheden en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale uitsluiting” hun mening over…

Het tweede rapport van CUO uit het werkpakket ‘inclusie’ wordt binnenkort opgeleverd. Het betreft een analyse van risicofactoren voor sociale en digitale exclusie. Het volledige rapport is binnenkort raadpleegbaar in…

Is het mogelijk om volledig bottom-up acties of initiatieven te stimuleren? Wanneer organisaties  of intermediairs aan bepaalde bevolkingsgroepen de kans bieden om hun eigen inclusie te vergroten, kunnen we dan…

Op verschillende beleidsniveaus en door diverse organisaties worden ICT-gebaseerde inclusie-initiatieven genomen. Dat blijkt uit ons rapport over dit onderwerp. Toch blijken evaluaties en resultaten moeilijk te vinden. Hierdoor komt de…

The state-of-the-art (SotA) report on IT-based inclusion initiatives shows that many policy plans are being set up on different policy levels as well as concrete initiatives by practitioners. Nevertheless, results…