Op 18 november 2014 verdedigde Joachim Vlieghe met succes zijn doctoraatsverhandeling aan de Universiteit Gent. De verhandeling draagt de naam ‘Geletterdheid in een sociale media cultuur. Een etnografische studie van…

Literacy is often considered a cornerstone of education that empowers people to participate in economic, social and cultural life. But what does it mean “to be literate”? Educational researchers, policy…

Overheden moeten een sterkere focus op sociale media in lerarenopleidingen stimuleren. Leerkrachten en ouders zouden jongeren hen moeten laten adviseren in hun sociale mediagebruik. Werkgevers zouden iemand binnen hun organisatie…

Government should stimulate a stronger focus on social media in teacher training programmes. Teachers and parents should let young people help and advise them in using social media. Employers should…

Geletterdheid, expertise en de autoriteit van culturele instellingen worden steeds vaker op de korrel genomen. Dit is vooral het geval binnen de sociale mediacultuur, waar gestreefd wordt naar een gelijke behandeling…

Professor Ronald Soetaert, hoofd van de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie, is titularis van de binnenlandse Francqui leerstoel aan de VUB voor het academiejaar 2013-2014. Op dinsdag 25 februari vindt de…

Technologische veranderingen en de ontwikkeling van nieuwe media hebben invloed op hoe we communiceren, onze job uitoefenen en deelnemen aan cultuur. Naast een uitbreiding van ons arsenaal van handelingsmogelijkheden, treedt…

Sociocultural institutions like schools have an important role in formulating and operationalizing society’s hopes and expectations regarding media use, cultural participation and social integration. Scientific research is set up to…

In their article “Rhetorical Analysis of Literary Culture in Social Reading Platforms” Joachim Vlieghe and Kris Rutten present a case study of the discourse surrounding literary phenomena that are emerging…

Culturele instituties zoals scholen spelen een belangrijke rol bij het formuleren en operationaliseren van maatschappelijke verwachtingen over media gebruik, cultuurparticipatie en sociale integratie. Zij worden daarin bijgestaan door onderzoeksinstellingen en…