Slotconferentie EMSOC is een groot succes!

26 nov 2014 /

Op donderdag 20 november organiseerde EMSOC ‘Gebruikers aan de macht? Sociale media studiedag’; een door IWT gefinancierd event dat vier jaar interdisciplinair onderzoek naar ‘User Empowerment in a Social Media Culture’ op een feestelijke manier heeft afgerond.

De studiedag, die doorging in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel, was met meer dan 100 aanwezigen een groot succes. De dag werd ingeleid door prof. dr. Jo Pierson, projectleider van EMSOC, en werd aan elkaar gepraat door VRT nieuwsanker Wim De Vilder. Na een boeiende keynote presentatie gegeven door dr. Thomas Poell (Universiteit van Amsterdam) over de invloed van dataficatie op de publieke ruimte, werden de EMSOC resultaten voorgesteld in drie afwisselende sessies.

Tijdens de eerste sessie ‘De gebruiker buiten spel?’ gingen Rob Heyman, gastspreker Natali Helberger, Maarten Van Mechelen, en Verónica Donoso Navarrete dieper in op de uitdagingen die sociale media met zich kunnen meebrengen en mogelijk oplossingen voor deze uitdagingen. Meer in het bijzonder werd er een doorlichting gegeven van mogelijke positieve en negatieve maatschappelijke gevolgen voor gebruikers van sociale media vanuit drie perspectieven: het (commercieel) aanbod, het medium zelf en de gebruiker.

In de tweede sessie ‘The good, the bad & the evil’ focusten Joachim Vlieghe, Mathias Vermeulen en Ellen Wauters op de mogelijkheden van sociale media voor het bevorderen van informele leerprocessen en de ontwikkeling van culturele geletterdheid enerzijds en op de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan het gebruik van sociale mediaplatformen vanuit een juridisch standpunt.

Tijdens de derde sessie ‘Sociale mediawijsheid: what’s in a name?’ diepten Hadewijch Vanwynsberghe, Dorien Baelden en Ronny Saelens een aantal thema’s gerelateerd aan sociale mediawijsheid verder uit. Ze gingen in op wat sociale mediawijsheid inhoudt, hoe jongeren hieromtrent gesensibiliseerd kunnen worden, en wat sociale mediawijsheid betekent op de werkvloer.

Tussen de sessies door werden verschillende netwerkmomenten ingelast, welke doorgingen in de bar en foyer van de KVS. In de foyer van de KVS toonden we ook verschillende sensibiliserings- en educatieve tools, die binnen het EMSOC project gerealiseerd werden. 

Voor we de dag feestelijk afsloten met een receptie, werden verschillende stakeholders aan het woord gelaten. Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het GO!), Ivan Vandermeersch (secretaris generaal bij de BDMA), Willem Debeuckelaere (voorzitter van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), en Dirk Depover (directeur communicatie bij Child Focus) gingen met elkaar in debat en reflecteerden over de toekomst.

Tijdens dit debat benadrukten de verschillende experts uit het middenveld het belang van een project als EMSOC. De samenwerking tussen het middenveld en de EMSOC teamleden en de maatschappelijke resultaten die binnen het project geboekt werden heel positief onthaald.

Na vier jaar intensief onderzoek naar user empowerment en sociale media is het EMSOC project afgelopen. Wij kijken alvast met een erg tevreden gevoel terug op de afgelopen jaren en op de afsluitende studiedag.

Als u de dag wilt herbeleven, kan u de presentaties hier terugvinden.
Download hier zeker ook een ‘Sociale Media Studiedag’-pakket met de onderzoeksrapporten en het valorisatiemateriaal.
De EMSOC EHBO-kit voor sociale media en privacy is ook nog steeds beschikbaar en kan besteld worden via Mediawijs.be.
Voor wat sfeerbeelden van de conferentie kan u hier terecht.
Tot slot kun je de foto’s van de visual harvesting hier terugvinden.