Resultaten en aanbevelingen: Naar een sociale mediageletterde samenleving

25 nov 2014 /

Overheden moeten een sterkere focus op sociale media in lerarenopleidingen stimuleren.
Leerkrachten en ouders zouden jongeren hen moeten laten adviseren in hun sociale mediagebruik.
Werkgevers zouden iemand binnen hun organisatie moeten vinden die de rol van sociale media
coƶrdinator kan opnemen. Dit zijn slechts enkele van de aanbevelingen om sociale
mediageletterdheid in verschillende groepen en in verschillende contexten te verhogen. Meer tips
zijn te vinden in het volledige rapport, dat online beschikbaar is.

Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van onderzoek
binnen WP4 van het EMSOC project, door de Onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) en de
Onderzoeksgroep voor Cultuur en Educatie (C&E) van de Universiteit Gent.

We bespreken verschillende gevalstudies en hun resultaten en geven enkele aanbevelingen voor
specifieke gebruikersgroepen: jongeren en werknemers. Deze groepen hebben elk hun eigen sterktes
en zwaktes op het vlak van sociale media. We onderzoeken de twee dan ook apart om te garanderen
dat voor de verschillende gebruikersgroepen een gepersonaliseerde aanpak gehanteerd kan worden.
Hoewel het niet de bedoeling is (en ook onmogelijk is) alle studies te vergelijken, geeft het geheel
van de studies ons toch interessante inzichten in hoe jongeren op school en thuis, werkgevers en
werknemers, met sociale media omgaan. We bespreken eerst de resultaten van een grootschalige
EMSOC-survey, gericht op de volledige Vlaamse bevolking van 16 en ouder. Daarna worden een
zestal gevalstudies (en bijhorende aanbevelingen) besproken waarvan de eerste drie op jongeren en
de laatste drie op werknemers gericht zijn.

Hoewel de resultaten vanuit het EMSOC onderzoek voor sommigen veelbelovend zijn, blijkt ook dat
een deel van de Vlamingen uit de boot vallen wat betreft sociale mediageletterdheid. We hopen dat
de aanbevelingen in het rapport kunnen helpen via een gerichte aanpak alle gebruikers in alle
contexten efficiƫnt en goed te leren omgaan met sociale media.

Meer informatie en resultaten zijn hier te vinden.