Vademecum Sociale media & Arbeidsrelaties

26 nov 2014 /

In toenemende mate rijzen er vragen over de mate waarin werkgevers controle mogen uitoefenen op het sociale media gebruik van hun werknemers, maar ook naar de reikwijdte van het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting van de werknemer. Het bewaren van een goed evenwicht tussen het gezag- en controlerecht van de werkgever en de beleving van grondrechten van de werknemer is niet eenvoudig. De bestaande toepasselijke regelgeving lijkt niet zonder meer opgewassen tegen het gebruik van nieuwe communicatiekanalen op het werk. Tevens staat de rechtspraak over geschillen inzake het gebruik van sociale media op het werk nog in de kinderschoenen. Het afbakenen van publieke ruimten tegenover private plaatsen, enerzijds, en het onderscheid tussen privécommunicatie en zakelijke communicatie, anderzijds, blijken moeilijke hindernissen.

In het vademecum “Sociale media & Arbeidsrelaties” geeft Ronny Saelens (LSTS, Vrije Universiteit Brussel) een duidelijk overzicht van de relevante juridische omkadering en rechtspraken op supranationaal en nationaal vlak omtrent de controle op het gebruik van sociale netwerksites op het werk. U kan dit vademecum hier downloaden.