Sociale media op de werkvloer

13 nov 2013 /

Source: Sean MacEntee http://www.flickr.com/photos/smemon/4646164016/

Source: Sean MacEntee http://www.flickr.com/photos/smemon/4646164016/

Het gebruik van sociale media lijkt in toenemende mate een impact te hebben op niet enkel ons privé, maar ook ons professioneel leven. Enkele dagen geleden berichtte De Standaard nog over een Amerikaanse basketbalcoach die ontslagen werd voor een ‘onzedige’ foto op Facebook (De Standaard, 11/11/2013). Maar ook dichter bij huis blijven de gevolgen van het gebruik van sociale media niet uit. Denk bijvoorbeeld aan Luc Trullemans, weerman van de RTL, die in april van dit jaar door de directie aan de deur werd gezet na een racistische uitlating op Facebook. Dergelijke incidenten doen vragen rijzen naar de mate waarin werkgevers controle mogen uitoefenen op het sociale media gebruik van hun werknemers, maar ook naar de reikwijdte van het recht op vrijheid van meningsuiting van de werknemer.

Om vragen als deze te beantwoorden, onderzocht Ronny Saelens (LSTS, Vrije Universiteit Brussel) welke bestaande regelgeving en rechtspraak momenteel van toepassing zijn, zodat een goed evenwicht tussen het gezag- en controlerecht van de werkgever en de beleving van grondrechten van de werknemer gewaarborgd kan worden. In het onderzoeksrapport “Sociale media en arbeidsrelaties: juridische omkadering van de controle op het gebruik van sociale netwerksites op het werk” komen de relevante juridische kaders en rechtspraken op supranationaal en nationaal vlak uitgebreid aan bod. Aan de hand van voorbeelden wordt een beeld gegeven van het spanningsveld tussen beroepsactiviteiten enerzijds en privéaangelegenheden anderzijds en worden de rechten van zowel werkgever als werknemer belicht. Dit blijkt echter geen sinecure te zijn. De bestaande toepasselijke regelgeving lijkt niet zonder meer opgewassen tegen het gebruik van nieuwe communicatiekanalen op het werk. Tevens staat de rechtspraak over geschillen inzake het gebruik van sociale media op het werk nog in de kinderschoenen. Het afbakenen van publieke ruimten tegenover private plaatsen, enerzijds, en het onderscheid tussen privécommunicatie en zakelijke communicatie, anderzijds, blijken moeilijke hindernissen. Of het gebruik van sociale media op het werk afzonderlijk geregeld moet worden, is maar de vraag. De huidige digitale communicatietechnieken zullen in de toekomst wellicht plaats maken voor nieuwe technieken. Misschien zijn goede en duidelijke afspraken op de onderneming waarbij rekening wordt gehouden met ieders belangen een beter middel dan innoverende regelgeving. Op die manier kan men snel inspelen op nieuwe fenomenen. Hoe dit zich in de toekomst verder zal ontwikkelen, valt af te wachten. Het rapport toont echter wel aan dat momenteel het persoonsgegevensbeschermingsrecht een goede bescherming blijkt te bieden.