Sociaal lezen. Nieuwe vorm van cultuurparticipatie?

28 mrt 2013 /

In zijn doctoraatsonderzoek focust Joachim Vlieghe op de relatie tussen geletterdheid, literatuur en sociale media. Hij buigt zich over de vraag hoe opvattingen over gelettterdheid veranderen ten gevolge van evoluties in het media- en socioculturele landschap. Naast een theoretisch inzicht in deze kwestie tracht Joachim ook een methode uit te werken die toelaat deze veranderingen op de voet te volgen. Met dergelijke methode hoopt hij bij te kunnen dragen aan een verhoging van de flexibiliteit in beleid en praktijk binnen het educatieve veld (zowel in het formeel onderwijs als binnen de culturele sector). Dit alles wordt onderzocht aan de hand van een bijzondere gevalstudie waarbij het fenomeen van sociaal leesplatformen – de versmelting van boeken en sociale media – centraal staat.

Tijdens de 44e jaarlijkse bijeenkomst van de Northeast Modern Language gaf Joachim een toelichting over zijn onderzoek tijdens een rondetafelgesprek met collega’s uit het academische en educatieve veld. Op de website van de onderzoeksgroep Cultuur & Educatie kan u de korte beschrijving van de presentatie terugvinden (opgelet: engelstalig). Hieronder vindt u de slideshow terug die gebruikt werd tijdens de presentatie. Bezoek Joachim’s onderzoeksblog indien u de geanimeerde versie van de slideshow of de ingesloten video wenst te bekijken.