Naar een bottom-up aanpak van (cyber)pesten als exclusiemechanisme

22 feb 2013 /

Maarten Van Mechelen en Karin Slegers, beide onderzoekers aan het Centrum voor User Experience Onderzoek (CUO, KU Leuven), organiseren een workshop met als thema ‘naar een bottom-up aanpak van (cyber)pesten als exclusiemechanisme’ op vrijdag 22 maart 2013 tijdens de jaarlijkse studiedag van Linc vzw. Het thema van de studiedag is dit jaar ‘The digital society: van digitale geletterdheid tot digitale participatie’. 

Centraal in deze workshop staat de vraag hoe professionals, waaronder leerkrachten en andere begeleiders, kinderen kunnen faciliteren om (cyber)pesten op een bottom-up manier aan te pakken, zowel ter interventie als preventief. In het bijzonder wordt er nagegaan welke prosociale rol hierin is weggelegd voor sociale media, waarvan het asociale gebruik leidt tot een verbreding en een verdieping van de pestproblematiek. Met ‘bottom-up’ bedoelen we het delen van macht en middelen, ook wel empowerment genoemd, door de dingen van onderuit te laten groeien in plaats van op een hiërarchische manier van bovenuit.

Na een korte introductie zullen de deelnemers met behulp van de ‘MapIt toolkit’ (www.map-it.be) hun ideeën voor een bottom-up aanpak van (cyber)pesten in de klas en in andere begeleidingscontexten van kinderen in kaart brengen en bespreken. De organisatoren van de workshop faciliteren veeleer dan op te treden als experts.

Het doel van de workshop is co-creatie van nieuwe ideeën voor een bottom-up aanpak van (cyber)pesten. Daarnaast maken de deelnemers al doende kennis met een toolkit (MapIt) om bottom-up participatie te faciliteren.

Inschrijven voor de workshop doe je hier.

cyberbullyingfoto:kid-josh via Compfight cc