Lezing e-skills voor inclusie: van concept tot beleid

13 aug 2012 /

Woensdag 10 Oktober 2012 organiseert de ‘Media and Internet Policy Unit van IBBT-SMIT, Vrije Universiteit Brussel, een lezing met als titel “e-Skills for inclusion: From concepts to policy”. Doug Belshaw, Divina Frau-Meigs, Ellen Helsper and Anusca Ferrari zijn de gastsprekers van de avond.

De lezing richt zich naar iedereen betrokken bij opleiding, onderzoek, beleid, en maatschappelijke werking op gebied van e-skills. Aan de hand van de gesprekken en discussies willen we samen met de experts tot inzichten komen in het conceptualiseren en ontwikkelen van e-skills; en de kansen en bedreigingen van een digitaal inclusiebeleid onder de loep nemen. De lezing zal uit twee delen bestaan.

e-Skills concepten

Het eerste deel richt zich naar de verschillende concepten van e-skills en de vele elementen die elk van deze concepten inhouden. Twee sprekers zullen daarbij hun theoretische kaders toelichten:

Doug Belshaw Mozilla Foundation
De lezing is gebaseerd op zijn PhD “What is digital literacy? A pragmatic investigation” en de titel van zijn presentatie is “The Essential Elements of Digital Literacies”.

Divina Frau-Meigs
University Paris 3, La Sorbonne
Zij zal haar visie op “transliteracy” brengen.

Digitale inclusie

In het tweede deel van het programma wordt onderzocht hoe deze verschillende noties van e-skills in relatie staan tot het bredere veld van digitale inclusie. Men zoekt daarbij naar antwoorden op volgende vragen:

Welk beleid is nodig om de e-skills van een samenleving te bevorderen? Welke rol vervult formeel en informeel leren daarbij? Welke zijn de beste benaderingen om mechanismen die tot exclusie leiden – ten aanzien van e-skills – tegen te gaan? De sprekers brengen hun visie op een digitaal inclusief én e-skills gericht beleid:

Ellen Helsper London School of Economics, Media and Communications Department
Ze zal praten over de relatie tussen digitale and sociale exclusie en de rol van een digitaal inclusiebeleid.

Anusca Ferrari
IPTS JRC, European Commission
Zij zal een uiteenzetting brengen
over de potentiële rol van formeel en informeel leren
en de mogelijkheden ervan voor de ontwikkeling van e-skills,
vanuit een Europees beleidsperspectief.

Volledige programma

16:00 Registratie & Welkom met koffie en cake
16:15 Introductie door Ilse Mariën (IBBT-SMIT, Vrije Universiteit Brussel)
16:30 Lezing door Doug Belshaw (Mozilla Foundation)
17:10 Lezing door Divina Frau-Meigs (University Paris 3, La Sorbonne)
18:00 Koffiepauze
18:20 Lezing door Ellen Helsper (London School of Economics)
19:00 Lezing door Anusca Ferrari (IPTS JRC, European Commission)
20:00 Afsluitende receptie

De lezingen en het debat worden gevoerd in het Engels.
Deelname is gratis, registratie is verplicht.
Deze informatie vind je tevens op de website van IBBT-SMIT.

Afbeelding: Punchstock royalty-free image