Mobiele telefoons en privacy

15 jul 2012 /

Mobiele telefoons bevatten rijke databronnen met persoonlijke informatie over en van individuen. Zowel actoren uit de privé als de publieke sector zoeken naar manieren om deze informatie te verzamelen.

Zo deed Facebook – naast ook enkele andere bedrijven – in die zin onlangs heel wat stof opwaaien omdat het de contactlijsten van z’n gebruikers mobiele telefoon via z’n mobiele app verzamelde. Een recent onderzoek van het Amerikaanse Congres toont aan dat ordehandhavers in 2011 meer dan een miljoen keer toegang zochten tot draadloze telefoonbestanden.

Sinds dergelijke ontwikkelingen meer en meer aandacht krijgen in de media, volgt ook een debat vanuit het beleid over het verzamelen en gebruiken van informatie door private en publieke actoren.

Nationale Survey in de VS

Om dit debat te voeden en om de Amerikanen hun gedrag ten aanzien van de privacy van data gegenereerd en bewaard op mobiele telefoons te begrijpen, werd een nationale, telefonische (mobiel en vast) enquête uitgevoerd bij 1200 huisgezinnen.

Het onderzoek toont aan dat Amerikanen op overweldigende manier vinden dat de informatie opgeslagen op hun mobiele telefoon privé is – minstens even privé als de informatie opgeslagen op hun computers thuis. Ze verwerpen eveneens heel sterk de verschillende manieren waarop tegenwoordig data worden verzameld en dus de gebruiken als gevolg van de huidige commerciële praktijken.

Op overweldigende manier ‘tegen’

Een grote meerderheid van de ondervraagden is tegen het verzamelen van de contactlijsten van iemands telefoon, zelfs als er een zakelijke relatie is tussen de consument en de handelaar. Het generen van data en contactlijsten gaat vaak gepaard met volgende incentives:

  • ‘vrienden’ aanbevelingen in sociale netwerken
  • aangeboden coupons
  • locatiegegevens voor advertenties op maat
  • draadloze contactinformatie voor telemarketing

Nood aan meer supervisie

De respondenten geven duidelijk aan dat er substantiële beperkingen noodzakelijk zijn aan het bijhouden van data van draadloos telefoongebruik. Indien de politie plant om het draadloze telefoongebruik van iemand – die ze willen arresteren – te onderzoeken, is volgens de respondenten voorafgaande supervisie van het gerecht noodzakelijk.

Het volledige rapport kan hier gedownload worden: SSRN-id2103405

Citation: Urban, Jennifer M., Hoofnagle, Chris Jay and Li, Su, Mobile Phones and Privacy (July 10, 2012). BCLT Research Paper Series. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2103405