EMSOC onderzoeksresultaten over sociale media en privacy vermeld in De Standaard

15 mei 2012 /

Rob Heyman (IBBT-SMIT) gaf input aan het artikel ‘Privacy op internet: het alziende oog van socialenetwerksites en zoekmachines’ van Dominique Deckmyn, gepubliceerd in De Standaard van 12 mei. In het krantenartikel wordt op een zeer toegankelijke manier uitgelegd hoe de internetreuzen Facebook en Google onze persoonsgegevens verzamelen en wat ze er mee doen.

Zeer handig zijn ook de tips van de journalist die aangeven waar je als sociale media gebruiker op moet letten en hoe je meer privacy bewust met deze media kan omgaan.

Deckmyn wilde graag een diepgaand artikel brengen over sociale media en privacy en deed daarom beroep op onderzoeksresultaten van VUB doctoraatsstudent Rob Heyman. In kader van het EMSOC-project bestudeert hij, vanuit de privacy problematiek, of sociale media tot meer of minder empowerment van z’n gebruikers leiden.

foto: Some rights reserved by Sanctuary photography