Screen Shot 2014-11-26 at 10.29.23

In toenemende mate rijzen er vragen over de mate waarin werkgevers controle mogen uitoefenen op het sociale media gebruik van hun werknemers, maar ook naar de reikwijdte van het recht…